Антонова Вікторія Федорівна

Антонова Вікторія Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент

e-mail: a_viktoria@mail.ru
Освіта: у 1998 році закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету (спеціальність: філолог, викладач англійської мови і літературі, французької мови, перекладач).
У 2011 році захистила дисертацію в спеціалізованій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за фахом 10.01.04. «Література зарубіжних країн».
Рецензує автореферати дисертацій в спеціалізованій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Є членом комісії з світової літератури науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти та науки.
Напрямок науковій діяльності: британський фольклор, англійська література, порівняльне літературознавство, лінгво-країнознавчі аспекти науково-технічної термінології.
Автор понад 30 наукових робіт.
Вибрані публікації:
1.Традиції британської народної балади в поетиці британського романтизму /Антонова В.Ф.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороді. Серія літературознавство. –Харків, ППВ « Нове слово», 2010. — Вип. 2 (62). — С. 3—7.
2. Лінгвокраїнознавчий аспект у вивченні іноземних мов/Антонова В.Ф.// Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія «Філологічні науки». –– Полтава, 2012. –– Випуск 12 –С.107-112.
3. Особливості мови і стилю поетів-«лейкістів» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. —Харків, 2013. — № 1052. Серія: «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»— Вип. 74. — С. 142—146.