Березний Віктор Миколайович

Березний Віктор Миколайович

Старший викладач

 

E-mail: berezniy.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 1996 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика і фізика».
У 1999 році закінчив Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова».

Напрямок наукової діяльності: проблеми перекладу.

В рамках науково-методичної роботи Березним В.М. видано та підготовлено до друку 11 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 6.

Додаткова інформація:

Приймає участь у організації та проведенні щорічної студентської науково-технічної конференції та вузівської студентської олімпіади з англійської мови.

Керівник студентського наукового гуртка «Students’ science club»
Працює перекладачем Відділу міжнародних зв’язків УкрГУЖТ

У 2012  р. працював перекладачем на Південному вокзалі на час проведення Євро-2012 та на курсах іноземних мов для залізничних працівників.
У 2010-2011 навчальному році підготував студентку до участі у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови серед студентів немовних вузів у м. Донецьку, де приймав участь у роботі журі.
У 2008-2010 р.р. працював секретарем Навчально-наукового центру гуманітарної освіти.

У 2003-2004 р.р. приймав участь у організації та проведенні Студентської школи менеджерів для студентів МЗЕД (УкрГУЖТ) в Євпаторії, де працював в якості інструктора.

 

http://orcid.org/0000-0002-6094-9205

 

Вибрані публікації:

Навчально-методичні розробки:

  1. Березний В.М. Методичні вказівки до розмовної теми «Організація міжнародних перевезень» з розвитку навичок професійного спілкування для студентів факультету УПП / В. М. Березний – Харків : УкрДАЗТ, 2007. – с. 30.
  2. Березний В.М. Методичні вказівки та контрольна робота № 3 для студентів II курсу будівельного факультета заочної форми навчання / В. М. Березний – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – с. 28.
  3. Березний В.М. Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції до теми «Велика Британія» к відео курсу «Window on Britain» для студентів I курсу всіх факультетів / В. М. Березний – Харків : УкрДАЗТ, 2012. –с. 48.
  4. Березний В.М., Пономаренко В.Є. Методичні вказівки з розвитку аналітичного читання за твором

Eleanor Potter “Pollyanna” для студентів філологів 1 курсу факультету ННЦГО.

  1. Березний В.М., Пономаренко В.Є. Методичні вказівки з розвитку аналітичного читання за твором

Conan Doyle “The Hound of the Baskervilles” для студентів філологів 1 курсу факультету ННЦГО.

  1. Березний В.М., Плотнікова О.В. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів 6 курсу факультету ОПУТ

 

Участь у конференціях і семінарах:

  1. Березний В.М. Мотивація студентів вищих навчальних закладів до навчання / В. М. Березний // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова : тези наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С. 26.
  2. Березний В.М. Сучасні технології навчання іноземної мови у технічних вишах / В. М. Березний // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців, інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2014 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – С. 6–7.
  3. Семінар-тренінг з підготовки проектів Еразмус+ КА1-ІСМ (Київ, 27 червня 2017)

 

Стажування: Харківська національна академія міського господарства. Тема: «Технічні засоби при викладанні іноземної мови». Звіт зі стажування Наказ 227/в від 11.10.16

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура