Донець Світлана Михайлівна

Донець Світлана Михайлівна,

кандидат філологічних наук, доцент

e-mail – donets.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 1983 році закінчила з відзнакою Барнаульський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Викладач англійської та німецької мов». У 1990 році захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді при Московському державному педагогічному інституті іноземних мов ім. М. Тореза за спеціальністю «Германські мови». У 1997 році присвоено вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: стилістика та лінгвістика тексту, імплікативний потенціал образных засобів, концептуальна лінгвістика.
Автор понад 36 наукових робіт. В рамках науково-методичної роботи Донець С.М. видала та підготувала до друку 36 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них 15 навчально-методичних вказівок, 2 базових підручника для студентів залізничних вузів з грифом міністерства науки та освіти (“English for Railway Students” та “English for Students of Economics”) та підручник для старших курсів “Business English for Railway Engineers”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YK4jf_MAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0002-7191-0648

 

Наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Донец С.М. О некоторых видах импликативного развертывания образа / С. М. Донец // Вісник Харк. Держ. Унів. – Харків : Харк. Держ. Унів., 1999. – Вип. 430 : Серія : «Романо-германская філологія». – С. 38-42.
 2. Donets S.M. Culture and Language integrated teaching/ С. М. Донець // Викладання іноземной мови як мови фаху в контексті глобалізації освіти : зб. наук. пр. / ПП Марусич – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 67–74.
 3. Donets S.M. Concepts in cross-cultural perspective / С. М. Донець // TESOL-Ukraine: New Vistas of Reseach and Teaching : зб. наук. пр. – Черкаси, 2015. – С. 26–27.
 4. Донец С.М. Виды метафорического контекста/ С. М. Донец // Научный журнал «Культура народов Причерноземья» – Симферополь : Таврический Национальный університет им.В.И.Вернадского, 2002. – Вип. 32. – С. 334-336.

 

Навчально-методичні розробки:

 1. Донець С.М. Англійська мова для студентів залізничних вузів : Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України / С. М. Донець, О. В. Коростильова, Л. І. Токмакова, В. М. Михайленко, О. П. Фіщенко, О. М. Зінченко // [за ред. С.М.Донець]. – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 334 с.
 2. Донець С.М. English for Students of Economics : підручник з грифом Міністерства освіти і науки України / С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська – Харків : Форт, 2012. – 143 с.
 3. Донець С.М. Business English for Railway Engineers : Підручник / С. М. Донець, С. І. Нешко, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська – Харків : Форт, 2013. – 169 с.
 4. Донець С.М. Business English in Rail Engineering : Підручник / С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська, С. І. Нешко – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 127 с.

Науково-дослідна робота:

напрямок наукової діяльності – семантико-стилістичний та прагматичний аспекти функціонування мовних одиниць. «Стилістичне дослідження образних засобів у англійській літературі»

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Donets S.M. The concept “railway” in the American and Russian linguocultures / S. M. Donets // English in Globalized World : зб. наук. пр. по матеріалам ХVII міжнародної конференції TESOL-Ukraine – Кам,янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С. 43–44.
 2. Донець С.М. Когнитивная метафора / С. М. Донець // Когнитивные стили коммуникации. Теории и прикладные модели : доклады международной конференции (Симферополь, 20–25 вересня 2004 р.) / [ред. Г. Ю.Богданович, С. С.Дикарева, Т. Г.Скребцова] – Крим : Партенид – Сімферополь : ТНУ ім.В.И.Вернадского, 2004. – С.77–80.
 3. Донець С.М. Оптимізація навчання позаудиторного читання за допомогою автентичних матеріалів / С. М. Донець // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези
  наук.-метод конф. кафедр академії (Харків, 3-4 грудня 2014 р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2014 – С. 36–37.
 4. Донець С.М. Метафора в железнодорожной терминологии / С. М. Донець // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей : матеріали VI міжнар. наук.-метод. конф. – Київ :Київський Нац. Унів. ім. Т. Г. Шевченка, Інститут міжнар. відносин, 2003 – С. 43–44.
 5. Донець С.М. Використання нових інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови / С. М. Донець // Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : матеріали міжвузівської наук.-метод. конф. (Харків, 4–5 червня 2008 р.) / Кроссроуд – Харків : Харківська національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2008. – С. 49–51.

Керівництво науковою роботою студентів: 2 особи

 1. Лінгвістичні особливості англійської галузевої термінології залізничного транспорту з позиції дослідження без еквівалентних лексем семантичного поля «транспорт».
 2. Взаємодія лінгвокультур як основа міжкультурної комунікації (на прикладі української мови і американського варіанту англійської мови)

Стажування.

Міжнародна україно-американська асоціація викладачів англійської мови «TESOL в Україні». Тема: «Транспортні коридори в аспекті європейської інтеграції». Звіт зі стажування. Сертифікат № СПК 708937 від 13.04.2013 р.

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

 

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Стилістика англійської мови 035  бакалавріат
4 Лексикологія англійської мови 035  бакалавріат