Дзюба Олена Анатоліївна

Дзюба Олена Анатоліївна,

викладач

e-mail: dziuba.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 1999 році закінчила Харківський державний університет ім. Каразіна за спеціальністю “Мова та література”.
Автор понад 12 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Дзюбою О.А. видано та підготовлено до друку 12 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 7.

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gbjfrf8AAAAJ&hl=ru

 

http://orcid.org/0000-0003-0609-1292

Вибрані публікації:

 

Навчально-методичні розробки:

 1. Дзюба О. А. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за темою “Мій фах” для будівельного факультету, спеціальності ЗС та БКМ / О. А. Дзюба, І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2005. – 26 с.
 2. Дзюба О. А. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції до розмовної теми “Харків / О. А. Дзюба, І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2006. – 26 с.
 3. Дзюба О. А. Методичні вказівки з розвитку професійного спілкування до розмовної теми “Мій фах – ПЦБ” / О. А. Дзюба, І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.
 4. Дзюба О. А. Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми «My speciality — Management of organizations» для студентів II курсу факультету економіки транспорту / О. А. Дзюба,
  І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 30 с.
 5. Дзюба О. А. Методичні вказівки до розмовної теми “Our Academy” з розвитку комунікативної компетенції для студентів I курсу всіх факультетів / О. А. Дзюба, І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 22 с.
 6. Дзюба О. А. Методичні вказівки «Теплоенергетичні установки» з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів II курсу механічного факультету / О. А. Дзюба, І. О. Печій – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 40 с.

Участь у конференціях:

 1. Дзюба О.А. Європейська система залікового переведення – ECTS / О. А. Дзюба // Шляхи і засоби адаптації вищої освіти до вимог Болонського процесу: науково-методичний аспект : тези доп.
  наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 7–8 грудня 2005р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2005. – С. 4
 2. Дзюба О.А. Програма викладання англійської мови для професійного спілкування (АМПС) / О. А. Дзюба // Проблемы ресурсосбережения на транспорте : тези доп. 68 міжнародної наук.-техн. конф. (Харків, 26–27 квітня 2006р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2006. – С. 15.
 3. Дзюба О.А. Впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання – інформаційно-комп’ютерних дистанційних ситуацій, тренінгових, розвиваючих, тощо / О. А. Дзюба // Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) : тези доп.
  наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 8–9 грудня 2010р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – С. 9-10.
 4. Дзюба О.А. Шляхи підвищення мотивації студентів до навчання / О. А. Дзюба // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 5–6 грудня 2012р.). – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 12–13.
 5. Дзюба О.А. Електронні версії навчальної літератури / О. А. Дзюба // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С. 30–31.
 6. Дзюба О.А. Конкурентно-спроможний фахівець – як мотивація до навчання / О. А. Дзюба // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези доп. наук.–метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2014р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – С. 18.
 7. Дзюба О. А. Історія та переваги дистанційного навчання / О. А. Дзюба // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29–30 травня 2015 р.) – Одеса : ГО «Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 80–82.

Стажування: Харківський автомобільно-дорожній університет, кафедра іноземних мов. Тема: «Методики, прийоми та інструменти викладання англійської мови». Звіт зі стажування. Наказ 330/ос від 24.09.2015

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 англійська мова  Бакалавріат
2 Ділова англійська мова  Бакалавріат
3 Термінознавство 035/ Бакалавріат