Ель Кассем Олена Володимирівна,

Ель Кассем Олена Володимирівна,

старший викладач

e-mail: elkassem.inyazdep@kart.edu.ua

 

Освіта: У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський інститут інженерів транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».
У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література».

Напрямок наукової діяльності – проблеми технічного перекладу.
Автор понад 11 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Ель Кассем О.В. видано та підготовлено до друку 11 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них 8 навчально-методичних вказівок, 2 базових підручника для студентів залізничних вузів з грифом міністерства науки та освіти (“English for Railway Students” та “English for Students of Economics”) та підручник для старших курсів “Business English for Railway Engineers”.

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Cf-rLBUAAAAJ&hl=ru

 

http://orcid.org/0000-0003-3361-1804

 

Навчально-методичні розробки:

 1. Коростильова О.В. Методичні вказівки та контрольно-тренувальні граматичні завдання до модулів для I курсу I семестру всіх спеціальностей / О. В. Коростильова – Харків : УкрДАЗТ, 2005 – 51 с.
 2. Коростильова О.В. English for Railway Students : Методичний посібник / О. В. Коростильова, С. М. Донець – Х. : УкрДАЗТ, 2006 – 93 с.
 3. Коростильова О.В. Методичні вказівки та контрольно-тренувальні граматичні завдання для модулів I курсу II семестру всіх спеціальностей / О. В. Коростильова – Х. : УкрДАЗТ, 2006 – 43 с.
 4. Коростильова О.В. Методичні вказівки з дисципліни «Ділова англійська мова» за темою «Види ділової документації» /О. В. Коростильова, О. В. Гаврилова – Х. : УкрДАЗТ, 2007 – 51 с.
 5. Коростильова О.В. Англійська мова для студентів залізничних вузів : Підручник з грифом Міністерства освіти і науки України /
  О. В. Коростильова, С. М. Донець,
  Л. І. Токмакова, В. М. Михайленко, О. П. Фіщенко, О. М. Зінченко – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 334 с.
 6. Коростильова О.В. Методичні вказівки з розвитку фахових навичок за темою «Бухгалтерський облік» для студентів II курсу економічного факультету / О. В. Коростильова, О. В. Гаврилова – Х. : УкрДАЗТ, 2009 – 37 с.
 7. Коростильова О.В. Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми «Мій фах – Бухгалтерський облік та аудит» для студентів II курсу факультету економіки транспорту (англ. мова) /
  О. В. Коростильова – Х. : УкрДАЗТ, 2009 – 50 с.
 8. Коростильова О.В. Методичні вказівки «Термінологія зовнішньоекономічної діяльності Incoterms» з курсу «Ділова англійська мова» / О. В. Коростильова – Х. : УкрДАЗТ, 2009 – 25 с.
 9. Коростильова О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів I-II курсів з англійської мови / О. В. Коростильова – Х. : УкрДАЗТ, 2010 – 26 с.
 10. Ель Кассем О.В. English for Students of Economics : Підручник з грифом міністерства освіти і науки України / О. В. Ель Кассем, С. М. Донець, Л. І. Золотаревська – Харків : Форт, 2012 – 143 с.
 11. Ель Кассем О.В. Business English for Railway Engineers : Підручник /
  О. В. Ель Кассем, С. М. Донець, Золотаревська Л.І., Нешко С.І. – Харків : Форт, 2013. – 169 с.
 12. Нешко С.І. Business English in Rail Engineering : Підручник / С. І. Нешко, С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська – Харків : Форт, 2015. – 127 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Коростильова О.В. Вимоги до мовної компетенції студентів при підготовці фахівців на сучасному етапі / О. В. Коростильова // Перехід на сучасний рівень методичного забезпечення навчального процесу вищої школи: проблеми і шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 2-3грудня 2009 р.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – С. 15.
 2. Ель Кассем О.В. Модульна будова змісту дисципліни та рейтинговий контроль при складанні навчальних планів / О. В. Ель Кассем // Науково-методичне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП): підсумки педагогічного експерименту : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 8–9 грудня 2010 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – С. 10-11.
 3. Ель Кассем О.В. Переваги використання ІКТ /О. В. Ель Кассем // Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 7–8 грудня 2011 р.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – С. 19–20.
 4. Ель Кассем О.В. Форми та методи організації самостійної роботи студентів / О. В. Ель Кассем // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова : тези доповідей наук.-метод. конференції (Харків, 5–6 грудня 2012 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 13–14.
 5. Ель Кассем О.В. Організація самостійної роботи студентів, які вивчають іноземну мову /О. В. Ель Кассем // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С. 33.
 6. Ель Кассем О.В. Англійська мова ділового спілкування для студентів залізничних вишів: складання навчальних посібників /
  О. В. Ель Кассем // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези наук.-метод конф. кафедр академії (Харків, 3-4 грудня 2014 р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2014 – С. 20-21.

 

Стажування: Харківський національна академія міського господарства,

Кафедра іноземних мов. Тема: «Підвищення ефективності підготовки та проведення екзаменаційних процедур» Звіт зі стажування.

Наказ 227/в від 11.10.2016

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

 

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Практичний курс (англійська мова) 035  бакалавріат
4 Теорія і практика перекладу (англійська мова) 035  бакалавріат
5 Анотування та реферування текстів різних типів та жанрів 035 бакалавріат