Гаврилова Олена Валентинівна

Гаврилова Олена Валентинівна,

викладач

e-mail: gavrilova.inyazdep@kart.edu.ua

 

Освіта: у 1996 році закінчила Харківський інститут соціального прогресу за спеціальністю «Англійська мова та література» У 1998 році закінчила Вищу школу міжнародного бізнесу Харківського державного економічного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Напрямок наукової діяльності – зіставний конотативний аналіз лексики близькоспоріднених мов.

Автор понад 29 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи Гавриловою О.В. видано та підготовлено до друку 29 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 5.

 

http://orcid.org/0000-0003-2953-7656

 

Вибрані публікації:

 1. Гаврилова Е.В. Коннотативные расхождения в лексике близкородственных языков. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 787, серія Філологія, випуск 52. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. С. 71-75.
 2. Гаврилова О.В. Проблема лексичних відповідностей під час перекладу. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Слов’янська мова. – Луцьк: Волинський національний університет ім.. Лесі Українки, 2008. – 296-300.
  3. Гаврилова О. Конототивні проблеми перекладу лексики близькоспоріднених мов. Наукові записки. – Випуск 75(5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2007. – С. 113-116.
 3. Гаврилова О.В. Зіставне дослідження близькоспоріднених мов (на прикладах лексики російської, української та польської мов). // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 116-119.
  5. Е. В. Гаврилова, В.И.Говердовский. Коннотативное сопоставление лексики русского и польского языков. // Коммуникативные аспекты грамматики и текста. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – С. 20-26.
  6. Гаврилова Е.В. Коннотативный аспект исследования близкородственных языков. // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 168. – Т. 1, 2009 г. – С. 151-153.
 4. Гаврилова О.В. Конотативний аспект перекладу в міжкультурній комунікації. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжя: ЗНУ, 2010. – С. 199-205.
 5. О.В. Гаврилова. Проблема дослідження міжмовних контактів. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — № 46. – С.18-20.

 

Стажування: Харківська національна академія міського господарства. Тема: «Історія лінгвометодичних вчень». Звіт зі стажування. Наказ 210/в від 01.10.12

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура