Харламова Олена Миколаївна

Харламова Олена Миколаївна

Старший викладач

Рік народження: 1981

e-mail: Kharlamova.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію філолог-германіст, перекладач з німецької, англійської мов.

У 2010 з відзнакою закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст.

Працює в УкрДУЗТ з 2004 року.

Напрямок наукової діяльності: – проблеми перекладу.

Автор понад 12 наукових праць з них 6 методичних вказівок (3 – у співавторстві), 5 тез, наукових та науково-методичних статей, 1 навчально-практичний посібник.

Почесні звання, нагороди: за значний особистий внесок у розвиток освіти , плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів для галузі залізничного транспорту України нагороджена в 2017 р. почесною грамотою.

 

GoogleScholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=_Ii9_IcAAAAJ&hl=ru
ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-0681-3136

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням. Ділова іноземна мова (англійська). Іноземна мова за професійним спрямуванням та Ділова іноземна мова для здобувачів другої вищої освіти на базі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при УкрДУЗТ.

 

Вибрані публікації:

 1. Зінченко О.М. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції до розмовної теми “Україна” для роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей –Х:УкрДАЗТ, 2006. -54с.
 2. Англійська мова для студентів залізничних вузів: Підручник / Доцень С.М., Коростильова О.В., Токмакова Л.І., Михайленко В.М., Фіщенко О.П., Зінченко (Харламова) О.М. –Х: УкрДАЗТ, 2008. -89с.
 3. Харламова О.М. Методичні вказівки з позаудиторного читання за темою «Митниця та митний контроль» для самостійної роботи студентів 2 курсу факультету УПП — Х: УкрДАЗТ, 2009. – 33с.
 4. Харламова О. М. Мотивація студентів до навчання / О. М. Харламова // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова. Тези наук. — метод. конф. кафедр академії (Харків, 5-6 грудня 2012р.). – Харків :УкрДАЗТ, 2012. – С.48-49.
 5. Харламова О.М. Методичні вказівки за темою «Мій фах – рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» з розвитку навичок комунікативної компетенції для студентів 2-го курсу механічного факультету (англійська мова) – Х:УкрДАЗТ, 2013. -27с.
 6. Харламова О. М. Медіа технології як мотивація студентів до навчання / О. М. Харламова // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова: Тези наук. — метод. конф. кафедр академії (Харків, 3 – 4 грудня 2013р.). – Харків :УкрДАЗТ, 2013. – С.27 – 29
 7. Kharlamovа O. Rolling stock maintenance scheduling optimization / Kharlamov P., Kharlamova E. / International scientific conference “Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects” (Dresden (Germany) – Paris (France), 3-12 May 2017). – The theses. Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 2017. – P.206-207.
 8. Харламова О. М. Міський контекст інтемодальних автомобільно-залізничних перевезень / Тези доповідей 79-ї міжнародної науково-технічної конференції УкрДУЗТ (25-27 квітня 2017). Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Випуск 169 (додаток). – Харків, 2017. – С. 215-217.
 9. Харламова О. М. Сучасні логістичні технології на транспорті / Тези стендових доповідей та виступів учасників 30-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформацйно-керуючі системи на залізничному транспорті» (26-27 жовтня 2017). – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» №4 (Додаток). -Харків, 2017. – С. 88-89.
 10. Харламова О. М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Управління транспортними технологіями» / Д. В. Ломотько, Ю. В. Шульдінер, Г. О. Примаченко, О. М. Харламова – Харків : УкрДАЗТ, 2018. – 73 с.
 11. Харламова О.М. Методичні вказівки за твором Джоан Роулінг «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» з розвитку аналітичного читання для студентів філологів 1 курсу ННЦГО (англійська мова) / О.А. Дзюба, О.М. Харламова – Харків: УкрДАЗТ, 2018. – 24 с.
 12. Харламова О.М. Методичні вказівки до розмовної теми “Our University” з розвитку комунікативної компетенції для студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська. мова) / О.А. Дзюба, О.М. Харламова – Харків: УкрДАЗТ, 2018. – 24 с