Михайленко Валентина Миколаївна

Михайленко Валентина Миколаївна,

старший викладач

e-mail mikhailenko.inyazdep@kart.edu.ua

 

Освіта: У 1989 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ) за спеціальністю «Романо-германська філологія».
Напрямок наукової діяльності – стилістика англійської та французької мов.
Автор понад 20 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Михайленко В.М. видано та підготовлено до друку 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 15 та базовий підручник для студентів залізничних вузів з грифом міністерства науки та освіти “English for Railway Students”.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=ru

http://orcid.org/0000-0002-9160-0938

 

Навчально-методичні розробки:

 1. Михайленко В.М. Методические указания по курсу «Деловой английский язык» для студентов II-III курсов (4-6 семестры) / В. М. Михайленко, І. Б. Лутовінова – Харків : УкрДАЗТ, 1996. – 53 с.
 2. Михайленко В.М. Методичні вказівки за темою «Молодь у сучасному світі» / В. М. Михайленко, Т. В. Пилаєва – Харків : УкрДАЗТ, 1998. – 32 с.
 3. Михайленко В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання №5 для студентів II курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання / В. М. Михайленко, В. В. Дикань, Е. Я. Юхно – Харків : УкрДАЗТ, 2002. – 37 с.
 4. Михайленко В.М. Методичні вказівки за темою «Промислова теплоенергетика» / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2000. – 40 с.
 5. Михайленко В.М. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Велика Британія. Історія та сучасність» для студентів I курсу усіх спеціальностей / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2002. – 72 с.
 6. Михайленко В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання №4 для студентів IV курсу заочної форми навчання факультету УПП за темою «Ділова англійська мова» / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2004. – 16 с.
 7. Михайленко В.М. Методичні вказівки та контрольні роботи №1, 2 з курсу «Ділова англійська мова» / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2005. – 76 с.
 8. Михайленко В.М. Методичні вказівки та контрольна робота №5 з курсу «Ділова англійська мова» для студентів V курсу заочного відділення факультету УПП / В. М Михайленко. – Харків : УкрДАЗТ, 2007. – 20 с.
 9. Михайленко В.М. Англійська мова для студентів залізничних вузів : Підручник / В. М. Михайленко, Л. І. Токмакова, С. М. Донець, О. В. Коростильова, В. М. Михайленко, О. П Фіщенко, О. М. Зінченко – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 334 с.
 10. Михайленко В.М. Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою «Автоматика, телемеханіка та зв’язок» для студентів II курсу факультету АТЗ / В. М. Михайленко, О. В. Плотнікова – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 72 с.
 11. Михайленко В.М. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Велика Британія.» для студентів I курсу усіх спеціальностей / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 54 с.
 12. Михайленко В.М. Методичні вказівки з початкового курсу англійської мови для студентів економічного факультету (друга іноземна мова) / В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 80 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Михайленко В.М. Відвідування культурно-просвітницьких заходів як метод виховної роботи зі студентами / В. М. Михайленко // 74 міжнародна наук.-техн. конф. кафедр академії : тези доп. (Харків, 24–25 квітня 2012 р.) –
  Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 36-38

 

Стажування: Українська інженерно-педагогічна академія, тема: «Спеціально підібрана методика для учнів, що володіють англійською мовою як іноземною». Звіт зі стажування. Наказ №54/ос від 03.03.14

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Латина 035  бакалавріат