Плотнікова Олена Володимирівна

Плотнікова Олена Володимирівна,

старший викладач

 

e-mail: plotnikova.inyazdep@kart.edu.ua

 

Освіта: У 1983 році закінчила Українській заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова за спеціальністю «Інженер-викладач машинобудівних дисциплін».

У 1985 році закінчила Харківські державні дворічні курси іноземних мов по відділу англійської мови.

Автор понад 12 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Плотніковою О.В. видано та підготовлено до друку 12 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 9.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cvxSniMAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0003-2354-6017

Вибрані публікації:

Навчально-методичні розробки:

 1. Плотнікова О.В. Методичні вказівки з розвитку розмовних навичок за темою «Інтернетна англійська мова» для студентів II курсу всіх спеціальностей / О. В. Плотнікова, В. Є. Пономаренко – Харків : ХарДАЗТ, 2002. – 34 с.
 2. Плотнікова О.В. Методичні вказівки з розвитку розмовних навичок за темою «Інтернетна англійська мова» для студентів II курсу всіх спеціальностей / О. В. Плотнікова – Харків : ХарДАЗТ, 2004 – Ч. 2 – 20 с.
 3. Плотнікова О.В. Методичні вказівки з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів I курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання / О. В. Плотнікова – Харків : ХарДАЗТ, 2004 – 34 с.
 4. Плотнікова О.В. Методичні розробки та лексико-граматичні завдання для аудиторної роботи для студентів II курсу заочного навчання всіх спеціальностей / О. В Плотнікова, В. О. Гончарова – Харків : ХарДАЗТ, 2007 – 50 с.
 5. Плотнікова О.В. Методичні вказівки та контрольна робота №1 з курсу «Ділова англійська мова» для студентів V курсу заочного навчання механічного факультету / О. В. Плотнікова – Харків : ХарДАЗТ, 2008 – 30 с.
 6. Плотнікова О.В. Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою «Автоматика, телемеханіка та зв’язок» для студентів II курсу факультету АТЗ / О. В. Плотнікова, В. М. Михайленко – Харків : ХарДАЗТ, 2010 – 72 с.
 7. Плотнікова О.В. Методичні вказівки та завдання з позааудиторного читання для студентів II курсу заочної форми навчання механічного факультету / О. В. Плотнікова – Харків : ХарДАЗТ, 2010 – 38 с.
 8. Плотнікова О.В. Методичні вказівки з початкового курсу англійської мови для студентів економічного факультету (друга іноземна мова) / О. В. Плотнікова, В. М. Михайленко – Харків : УкрДАЗТ, 2014 – 80 с.
 9. Плотнікова О.В. Методичні вказівки та контрольна робота з курсу «Ділова англійська мова» для студентів 6 курсу заочного навчання факультету УПП/ О. В. Плотнікова, В.М.Березний  – Харків : ХарДУЗТ, 2017 – 23 с.

 

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Плотнікова О.В. Індивідуальний підхід до вчення іноземній мові / О. В. Плотнікова // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова : тези доповідей наук.-метод. конференції (Харків, 5-6 грудня 2012 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 37–38.
 2. Плотнікова О.В. Вплив інформаційної глобалізації на вивчення іноземної мови у вузі / О. В. Плотнікова / IMPACT OF THE INFORMATION GLOBALOZATION FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN TECHNICAL HIGH SCHOOLS./ Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова : тези доповідей наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С.31-32.
 3. Плотнікова О.В.Використання особливостей емоційного ставлення студентів до процесу вивчення іноземних мов / О. В. Плотнікова // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2014 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – С.40.
 4. Плотнікова О.В. Значимість формування особистості майбутнього фахівця технічного профілю з морально ціннісними орієнтаціями //Тези доповідей науково – методичної конференції 2015

 

Стажування: Харківський автомобільно-дорожній університет, тема: «Методика викладання англійської мови». Звіт зі стажування. Наказ №300/ос від 24.09.15

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 англійська мова  Бакалавріат
2 Ділова англійська мова / Бакалавріат