Пономаренко Віталій Євгенович

Пономаренко Віталій Євгенович

Cтарший викладач, заступник директора науково-навчального центру гуманітарної освіти

 

e-mail:  ponomarenko.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: У 2000 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова,українська мова і література».

Автор понад 13 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Пономаренко В.Є. видано та підготовлено до друку 9 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 5.

Навчально-методичні розробки:

 1. Пономаренко В.Є. Методичні вказівки та контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів II курсу факультету АТЗ заочної форми навчання (англійська мова) / В. Є. Пономаренко, К. В. Пономаренко – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 35 с.
 2. Пономаренко В.Є. Інтернетна англійська мова: методичні вказівки / В. Є. Пономаренко, О. В. Плотнікова – Харків : УкрДАЗТ, 2004. – 33 с.
 3. Пономаренко В.Є. Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою «Електричні cистеми та комплекси транспортних засобів» для студентів II курсу механічного факультету / В. Є. Пономаренко, О. М. Переродов – Харків, 2006. -31 с.
 4. Пономаренко В.Є. Методичні вказівки та контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів II курсу механічного факультету заочної форми навчання / В. Є. Пономаренко, К. В. Пономаренко – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 28 с.
 5. Пономаренко В.Є. Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» для студентів II курсу механічного факультету / В. Є. Пономаренко, К. В. Пономаренко – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 34 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Пономаренко В.Є. Конотативна, сигніфікативна та структурна характеристика англійських, російських та українських фразеологізмів / В. Є. Пономаренко // Вісник
  ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2005. – №649 : Серія : Романо-германська філологія – С. 101.
 2. Пономаренко В.Є Конотативні зміни фразеологічних одиниць при перекладі : зб. матер. міжнар.наук. конф. / В. Є. Пономаренко // Технічна еліта у суспільно-політичному житті –
  Харків : ХНПУ «ХПІ», 2004. – С. 57.
 3. Пономаренко В.Є Теоретичні засади конотативних змін при перекладі фразеологізмів з англійської на українську та російську мови : зб. матер. наук.-метод. конф. // Нові критерії підготовки фахівців – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – С. 35.
 4. Пономаренко В.Є. Національно-культурний компонент фразеологічних одиниць при перекладі : зб. матер. міжвузівської наук.-метод. конф. / В. Є. Пономаренко // Лінгвістика. Методика, переклад – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – С. 102.
 5. Пономаренко В.Є. Сигнифікація та конотація фразеологічних одиниць / В. Є. Пономаренко // Матеріали IV міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів – Горлівка : ГДППМ, 2006. – С. 156.
 6. Пономаренко В.Є. Проблема передачі конотативної образності та експресивності при перекладі фразеологічних одиниць / В. Є. Пономаренко // Вісник
  ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2005. – №772 : Серія : Романо-германська філологія – С. 53.
 7. Пономаренко В.Є. Проблема передачі образності при перекладі фразеологічних одиниць / В. Є. Пономаренко // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : матеріали IV всеукраїнської наукової конференції – Харків, 2007. – С. 103.
 8. Пономаренко В.Є. Використання технічних засобів у навчальному процесі / В. Є. Пономаренко, К. В. Пономаренко // Науково-методичне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП): підсумки педагогічного експерименту : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 8–9 грудня 2010 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – С. 27.

 

Стажування: Стажування: Харківський університет радіоелектроніки, тема: «Тренінг професійно-орієнтованих ». Звіт зі стажування. Наказ №234/в від 26.10.11

 

Член міжнародної спілки TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 англійська мова  Бакалавріат
2 Ділова англійська мова / Бакалавріат