Теслюк Ольга Вікторівна

Теслюк Ольга Вікторівна,

Викладач

e-mail: tesliuk.inyazdep@kart.edu.ua

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2000, спеціальність – «Українська мова і література та німецької мова», вчитель української мови і літератури та німецької мови.

У 2012 році закінчила Інтенсивні курси іноземних мов Лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (англійська мова).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ejEcFoAAAAAJ&hl=ru&authuser=1

http://orcid.org/0000-0003-1375-2714

Всього 40 публікацій:

Наукові та навчально-методичні роботи:

  1. Артюшенко О.В. Моделі організації дистанційного навчання / О. В. Артюшенко // Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / ХДАДМ – Харків, 2007. – №7 – С. 98–104.

Участь у конференціях і семінарах:

  1. Теслюк О.В. Дистанційне навчання як освітня технологія / О. В. Теслюк // Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах: науково-методична складова : тези доповідей наук.-метод. конференції (Харків, 5–6 грудня 2012 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – С. 46–47.
  2. Теслюк О.В. Електронне ресурсне забезпечення навчального процесу з іноземних мов /

О. В. Теслюк // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова: тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С. 32-33.

  1. Теслюк О.В. Підготовка тьюторів у сфері організації дистанційного навчання у ВТНЗ України / О. В. Теслюк // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези наук.-метод конф. кафедр академії (Харків, 3-4 грудня 2014 р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – С. 49-50.
  2. Теслюк О.В. Етика відповідальності та кодекс честі в дистанційній освіті / О. В. Теслюк // «Освіта і доля нації» І. Кант і

Г. Сковорода: уявний діалог у сучасних соціокультурних контекстах : XV міжнародна наук.-техн. конф. (Харків, 26-27 вересня 2014 р.) – Харків : ХНПУ ім.

Г.С. Сковороди, 2014. – С. 93-96.

  1. Теслюк О.В. Культура спілкування в сфері дистанційного навчання / О. В. Теслюк // Нові підходи до навчання іноземних мов : школа-семінар при кафедрі німецької і французької мов (Харків, 11 листопада 2014 р.) – Харків : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 21-23.

Навчально-методичні розробки: (13)

  1. Теслюк О.В. Тестові завдання до методичного оцінювання знань студентів I-II курсу для всіх спеціальностей / О. В. Теслюк – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 35 с.
  2. Теслюк О.В. Методичні вказівки з розвитку професійного мовлення «Ділове листування» з курсу «Ділова німецька мова» для студентів старших курсів денного та заочного відділень / О. В. Теслюк – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 44 с.
  3. Теслюк О.В. Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції та різних видів читання «Європейські залізниці» для студентів I курсу всіх спеціальностей (німецька мова) / О. В. Теслюк – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 39 с.
  4. Теслюк О.В. Методичні вказівки з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів заочного відділення з курсу « Ділова німецька мова» / О. В. Теслюк – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 45 с.

Стажування: Сертифікат учасника XII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» від  12-14.02.14р.

Є активним учасником  семінарів та навчальних програм  DAAD, OeaD und Goethe Institut.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Німецька мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова німецька мова бакалавріат / магістратура